Thursday, March 12, 2009

Nakabiting ataul

Kung karaniwang six-feet under the ground ang sistema ng paglilibing sa mga yumao sa Pilipinas, kakaiba ang nakaugalian ng mga naunang katutubo sa hilagang bahagi ng Luzon kung saan pataasan ang pagsabit sa ataul ng kanilang pumanaw na mahal sa buhay sa gilid ng bundok.

Isa sa mga atrasyon ng turismo sa Sagada, Mountain Province ang kanilang “hanging coffins" kung saan makikita ang mga ataul na nakasabit sa matigas na bahagi sa gilid ng bundok.

Sinabing mahigit 2,000 taon na ang tradisyon sa paglilibing sa gilid ng bundok na sinimulan ng mga ninuno ng katutubo sa Sagada. Isa umano sa paniwala sa ganitong tradisyon ay mas mataas ang pwesto, mas malapit sa kinikilala nilang Diyos.

Hanggang ngayon, may ilan pa rin nakatatanda sa Sagada ang nais na ilibing sila sa mataas na bahagi ng bundok sa halip na sa mga sementeryo.

Sa Sagada rin makikita ang paraan ng mga pagpreserba sa mga labi ng yumao o gawing “mummy" ang pumanaw. Makikita rin sa lalawigan ang isa pang tradisyon ng paglilibing dito sa pamamagitan ng pagpatong-patong ng mga ataul sa mga kweba.
Source

No comments:

Post a Comment