Tuesday, June 9, 2009

Bayan na dating kilala bilang 'Paluslos'

Alam nyo ba kung anong munisipalidad sa lalawigan ng Bulacan ang unang nakilala sa tawag na “paluslos" noong panahon ng mananakop ng mga Kastila?

Nang dumating umano ang mga misyunaryong Kastila sa Bulacan noong 1570s, isang opisyal ng hukbo ang nagtanong sa mga residente tungkol sa bahagi ng lalawigan na kanilang narrating.

Dahil hindi umano nauunawaan ang salita ng mga Kastila, binanggit ng mga katutubo na “paluslos" ang lugar o pababa dahil mayroon pa itong ilog.

Sa paglipas ng panahon, ang salitang “paluslos" ay napalitan hanggang sa maging Malolos, na bahagi na ngayon ng kasaysayan ng bansa.

Sa Malolos itinatag ni General Emilio Aguinaldo ang unang Republika ng Pilipinas.
Source

1 comment: